Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Bà Rịa"

Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép, ví dụ: "công ty xây dựng".

Trường Mầm Non Hướng Dương

Tổ 1, ấp 4 - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3501843630 24-05-2011

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Phòng Kinh Tế Thị xã Bà Rịa

137 Đường 27/4 - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3501436064 06-08-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường Thị Xã Bà Rịa

137 đường 27/4 - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3500274491 04-11-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)


UBND Xã Long Hương

. - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3500274607 04-11-1998

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Đội Trật tự đô thị thành phố Bà Rịa

Số 137 đường 27/4 - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3502210380 11-12-2012

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Nông Dân thị xã Bà Rịa

75 Nguyễn Du - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3501687251 18-08-2010

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành


Ban Quản Lý Dự án - ĐTXD TX Bà Rịa

137 Đường 24/7 - Phường Phước Hiệp - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3501568952 24-03-2010

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng Y Tế Thị xã Bà Rịa

Đường 27/4 - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

MST: 3501475306 23-09-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)