Danh sách các công ty tại Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Thới Hưng

ấp 2 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801439111 Thi Trọng Nhu 06-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

Nông Trường Sông Hậu Thành Phố Cần Thơ

xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800155050 17-08-1998

Ngành nghề chính: Trồng lúa

Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Sông Hậu

ấp 1 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800572706 Nguyễn Tấn Thanh 09-12-2004

Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản


Xí Nghiệp Sản Xuất và Dịch Vụ Chăn Nuôi Thú Y Sông Hậu

Nông Trường Sông Hậu,xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800155050-014 Trần Ngọc Sương 18-05-2005

Ngành nghề chính: Sản xuất chế biến thực phẩm

Xí Nghiệp kinh Doanh và Chế Biến Lương Thực Sông Hậu

Nông trường Sông Hậu,xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800155050-015 Trần Ngọc Sương 01-06-2005

Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Trạm Y Tế Xã Thới Hưng

ấp 2 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801302639 Trạm Y Tế Xã Thới Hưng 18-04-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh


Công Ty Cổ Phần Chế Biến Phụ Phẩm Thủy Sản Sông Hậu

Khu 1, Nông Trường Sông Hậu - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800644100 Lê Thị Mỹ Dung 18-10-2006

Ngành nghề chính: Tái chế phế liệu

Trường Mẫu Giáo Thới Hưng

ấp 3, Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801067939 15-09-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng

ấp 2, Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801067745 15-09-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu Học Thới Hưng 2

ấp 3, Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801036190 28-07-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mầm Non Thới Hưng

ấp 1, Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801036271 28-07-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

DNTN Toàn Mỹ

318 ấp 1,xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800815155 Nguyễn Thanh Danh 27-02-2009

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Đài Phát sóng Phát thanh VN2

xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1800803819 20-02-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG Cổ THàNH

276 ấp 3 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

MST: 1801473715 Nguyễn Văn Tới 02-08-2016