Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thi Đua Mỹ Duyên

ấp Dinh Bà - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402002390 Đặng Thị Mỹ Duyên 06-02-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh Nghiệp TN Vạn Lợi

Số 420, ấp Hoàng Việt - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400100554 Lâm Văn Lài 21-08-1998

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp TN Lý Xía

Số 173, ấp Tân Bảnh - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400100498 Nguyễn Thành Xía 21-08-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh


Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Tân Hồng

TT Sa rày - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400103114-002 26-08-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động ngân hàng trung ương

Nhà máy nước huyện Tân Hồng

TT Sa Rày - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400101205-006 01-09-1998

Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Bưu Điện Huyện Tân Hồng

Số 13 Trần Hưng Đạo, TT Sa Rài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400104037-004 10-09-1998

Ngành nghề chính: Bưu chính


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Tâm Tân Hồng

Số 202, ấp Cả Cái - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401997111 Lê Minh Tâm 06-01-2015

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sạch Cửu Long

ấp 2 - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401996950 Võ Đức Danh 05-01-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất than cốc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Xây Dựng Trí Nhân

ấp Tân Bảnh - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401994865 Nguyễn Trí Nhân 18-12-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Văn Phòng Công Chứng Bùi Đức Giang

Số 299 Nguyễn Huệ, khóm 3 - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401994463 Nguyễn Quang Danh 16-12-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động công chứng và chứng thực