Danh sách các công ty tại Thị Trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Phòng Y Tế Huyện Tân Hồng

Số 3, đường 1/6, Thị Trấn Sarài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400616525 Nguyễn Thị Thu Tâm 29-08-2007

Ngành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Số 06 Đường 3/2 thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400934197 25-05-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động y tế

Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Hồng

Số 329 Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400934398 25-05-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục khác


Hội Cựu giáo chức

Đường 1/6 thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400907034 12-05-2009

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Hội Đông Y

Số 386 Nguyễn Huệ, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400906908 12-05-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Hội Người cao tuổi

Số 342 ấp 3, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400904876 12-05-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu


Hội Người mù

Số 92 Nguyễn Huệ, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400905005 12-05-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Trường Trung học phổ thông Tân Hồng

Số 179 Nguyễn Huệ, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400869861 16-04-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Phòng Nội vụ

Đường 3/2, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400858524 09-04-2009

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Trạm Thuỷ sản

Số 11 Đường 1/6 thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400776039 25-02-2009

Ngành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

Số 234 Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400772027 24-02-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động của công đoàn

Trạm Bảo vệ thực vật

Đường Nguyễn Trãi, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400771721 24-02-2009

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Hội Chữ thập đỏ

Số 234 Nguyễn Huệ, ấp 1, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400770421 23-02-2009

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Trạm Khuyến nông

Nguyễn trãi, ấp 3, thị trấn SaRài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400770559 23-02-2009

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan