Danh sách các công ty tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp - Trang 2

UBND Xã Thông Bình

xã Thông Bình - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028790 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

UBND Xã Bình Phú

Xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028744 02-12-2015

Ngành nghề chính: Trồng lúa

Xã Tân Hộ Cơ

Xã Tân Hộ Cơ - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028769 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


UBND Thị Trấn Sa Rài

Khóm 2, Thị Trấn Sa Rài - Thị trấn Sa Rài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028712 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Nguyễn Tấn

Đường Hùng Vương, khóm 1 - Thị trấn Sa Rài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402027155 Nguyễn Văn Tấn 25-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

Xã Tân Thành A

14 - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025951 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


Xã Tân Hộ Cơ

ấp Gò Bói - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025870 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Thị Trấn Sa Rài

01 - Thị trấn Sa Rài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025824 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Công Chí

18 - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402026049 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Chi Cục Thuế

327 - Thị trấn Sa Rài - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402026056 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã An Phước

17 - Xã An Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402026031 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Phước

16 - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402026024 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Thành B

15 - Xã Tân Thành B - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025969 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Bình Phú

QL30 - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025856 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Thông Bình

14 - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025912 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN