Danh sách các công ty tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp - Trang 32

Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Tây Đô

Số 258, Nguyễn Huệ, Khóm 2, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1402058996 Nguyễn Đoàn Tùng Kiên 22-12-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Công Ty TNHH Bảo Vệ Thực Vật Thiên Phú

Số 301, Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1402105043 Hồ Hữu Nghị 24-09-2018

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xăng Dầu Thanh Liêm Đuôi Tôm

Ấp Đuôi Tôm, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1402096279 Nguyễn Văn Liêm 28-05-2018

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh


Công Ty TNHH Xăng Dầu Nguyễn Thanh Phong

Đường tuần tra biên giới, ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1402119649 Nguyễn Thanh Phong 26-03-2019

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Trọng Nguyên Đồng Tháp

Ấp Cà Vàng, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1402063749 Cao Minh Quang 10-03-2017

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Giang Tân Hồng

Số 1, Đường Lê Duẩn, Khóm 1, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

MST: 1402065961 Dương Hoàng Giang 11-04-2017

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa