Danh sách các công ty tại Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

UBND Xã Bình Phú

Xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028744 02-12-2015

Ngành nghề chính: Trồng lúa

Xã Bình Phú

QL30 - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025856 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Doanh Nghiệp TN Shin Oanh

Tổ 21, ấp Thống Nhất - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402006003 Võ Hoàng Oanh 23-03-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất than cốc


Công Ty TNHH Trúc Phương Đồng Tháp

Số 214, tổ 2, quốc lộ 30, ấp Gò Da - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401385214 Nguyễn Thị Phượng 21-04-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Phát Lộc

Số 07, ấp Công Tạo - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401950681 Nguyễn Đình Khoa 03-12-2013

Ngành nghề chính: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Cửa hàng xăng dầu Bình Phú

xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400103562-031 01-03-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh


Hợp Tác xã Nông Nghiệp Số 1 Bình Phú

ấp Công Tạo, xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400472601 21-09-2004

Ngành nghề chính: Trồng lúa

Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du

xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401092715 28-09-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

UBND xã Bình Phú

ấp Công Tạo - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401873839 10-09-2012

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Thọ

Quốc lộ 30, ấp Công Tạo - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400599767 Nguyễn Phước Thọ 05-04-2007

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Trường Tiểu Học Bình Phú 2

ấp Công Tạo, xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401072839 04-09-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Dợn

Số 280, ấp Công Tạo - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400616902 Nguyễn Văn Dợn 05-09-2007

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nam Đồng Tháp

Số 194, ấp Gò Gia - Xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401726143 Nguyễn Hoàng Nam 19-04-2012

Ngành nghề chính: Bán buôn gạo

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất

ấp Thống Nhất, xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400941571 01-06-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cả Găng

ấp Cả Găng, xã Bình Phú - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400907080 12-05-2009

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN