Danh sách các công ty tại Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Nga Tân Hồng

ấp Thống Nhất 1 - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402032821 Lê Văn Dũng 14-01-2016

Ngành nghề chính: Thu gom rác thải không độc hại

UBND Xã Tân Công Chí

xã Tân Công Chí - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028857 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Công Chí

18 - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402026049 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Minh Thuận

Quốc lộ 30, Tổ 2, ấp Thống Nhất - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401402318 Đỗ Minh Thuận 27-06-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn gạo

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Máy Hút Thổi Nguyên Liệu Rời Tây Đô

Quốc lộ 30, ấp Bắc Trang 1 - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401986776 Đỗ Thanh Đô 15-10-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

DNTN Tư Nho

ấp Thành Lập, xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400137610 Đinh Văn Nho 27-10-2010

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Nhi

ấp Bắc Trang - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400470989 Trần Thị Ngọc Nhi 24-08-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Cửa Hàng Xăng Dầu Tân Công Chí

Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400103562-039 13-09-2005

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Ca

Số 120, ấp Thành Lập - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401899749 Võ Thanh Liêm 04-02-2013

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

DNTN Tự Kiều

QL30, ấp Bắc Trang I - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401110322 Nguyễn Thái Tự 26-10-2009

Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

UBND xã Tân Công Chí

ấp Rọc Muống - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401873853 10-09-2012

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Trường Tiểu Học Tân Công Chí 2

ấp Thống Nhất, xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401072807 04-09-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Vương

ấp Bắc Trung 2, xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400609380 Nguyễn Minh Dõng 13-06-2007

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

DNTN Sáu Cộng

Tổ 4, ấp Rộc Muống, xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400960662 Nguyễn Văn Công 18-06-2009

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Anh

ấp Bắc Trang 1 - Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400633023 Nguyễn Hoài Nam 28-12-2007

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng