Danh sách các công ty tại Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Xã Tân Hộ Cơ

Xã Tân Hộ Cơ - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028769 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Hộ Cơ

ấp Gò Bói - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025870 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Tiệm

Tổ 2, ấp Dinh Bà - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401988614 Phạm Văn Luân 30-10-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh


DNTN Nguyễn Văn Mà

ấp Gò bói Xã Tân hộ cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400377002 16-04-2001

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí Xây Dựng 91

Lô 9, ấp Chiến Thắng - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401977997 Nguyễn Thanh Phong 18-06-2014

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Nhựt

Tổ 1, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400593902 Hồ Văn Được 25-10-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống


Công Ty TNHH 01TV Ngọc Anh

Số 98 Quốc Lộ 30, ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401277427 Nguyễn Văn Trung 09-07-2010

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phú Nguyên Quý

ấp Dinh Bà - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401959028 Nguyễn Như Phú 03-01-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hồng Khanh Phát

Ki ốt 10A, ấp Dinh Bà - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401958338 Hứa Hồng Khanh 30-12-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Vinh Sang Dinh Bà

ấp Dinh Bà - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401946396 Bùi Phú Minh 11-11-2013

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh Nghiệp TN Cửu Long

ấp Chiến Thắng - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400463357 Đỗ Đức Thạnh 02-03-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

UBND Xã Tân Hộ Cơ

ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400464495 16-03-2004

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trường Mầm Non Dinh Bà

ấp Dinh Bà - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401944448 31-10-2013

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Nhi

Số 328, ấp Chiến Thắng - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400468228 Nguyễn Minh Trin 07-05-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quới Long

Số 368, ấp Chiến Thắng - Xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400469415 Lê Phi Long 18-06-2004

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình công ích