Danh sách các công ty tại Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

UBND xã Tân Phước

xã Tân Phước - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028825 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Phước

16 - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402026024 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn - Thiết Kế Và Khảo Sát Xây Dựng Như ý

Số 225, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402014879 Nguyễn Bùi Thị Ngọc Ch 18-06-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Doanh Nghiệp TN út Kiệt

Số 168, tổ 16, ấp Hoàng Việt - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401392518 Trần Văn Kiệt 19-05-2011

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

Công Ty TNHH 01TV Tư Vấn Xây Dựng ĐT Như ý

Số 226, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401389480 Phạm Ngọc Được 10-05-2011

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Doanh Nghiệp TN Quang Vinh Giồng Găng

Số 838, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401982940 Nguyễn Văn Quang 25-08-2014

Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Cánh Đồng Xanh

Số 430, ấp Tuyết Hồng - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401976841 Trương Minh Thạo 04-06-2014

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

HTX nông nghiệp Xây dựng thuỷ lợi Trường Sơn

ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400398796 15-01-2002

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh nghiệp TN Hồng Nhung

ấp Tân bảnh, Xã Tân phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400403319 Nguyễn Hữu Đức 11-04-2002

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Phong Giang

Số 288 ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400526173 Trần Văn Biểu 27-10-2010

Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Công ty TNHH Trung Hoa

ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400437300 27-10-2010

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp TN Minh Hào

Số 209, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400798794 Bùi Thanh Sơn 27-10-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

DNTN Hồng Thắm

Số 238, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400462184 Nguyễn Thị Hồng Thắm 27-10-2010

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Hồng Ngọc

Số 153, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401302673 Lê Ngọc Dàng 04-10-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH May Mặc Phương Huy

Số 645, ấp Tân Bảnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401951533 Nguyễn Văn Cường 05-12-2013

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)