Danh sách các công ty tại Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

UBDN xã Tân Thành A

xã Tân thành A - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028800 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Tân Thành A

14 - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025951 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Cường Tân Hồng

Số 224/6A, ấp Anh Dũng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402021650 Nguyễn Cao Cúp 17-09-2015

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại


Doanh Nghiệp TN Phong Phú

Số 101, ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400136487 Nguyễn Thanh Phong 27-10-2010

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Ngân Kim

ấp anh dũng xã tân thành a - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400136575 Trần Trung Liệt 27-10-2010

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Đức Tâm

Số 708, ấp Cả Cái - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400440871 Nguyễn Minh Trai 27-02-2003

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại


Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Thu Ngân Năm Đẹp

ấp Anh Dũng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401962567 Đỗ Thành Tâm 21-01-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Thanh Tân Thành A

Chợ Tân Thành A, ấp Anh Dũng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401961147 Nguyễn Kim Thanh 13-01-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Mua Bán Vàng Kim Thành Hai Tiệm

Số 280, ấp Anh Dũng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401952505 Phạm Thị Giàu 10-12-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thanh

Số 218, ấp Anh Dũng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400464329 Đào Hồng Phong 15-03-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Hợp Tác Xã DV Nông Nghiệp Số 1 Tân Thành A

ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400465266 12-04-2004

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Hợp tác xã nông nghiệp Tân Phát

ấp Anh Dũng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401924561 Lê Văn Bén 27-06-2013

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Khánh

Số 120, ấp Chiến Thắng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400549244 Nguyễn Văn Minh 02-08-2006

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp TN Khang Trang

Cụm dân cư Cả Sơ, ấp Chiến Thắng - Xã Tân Thành A - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401099005 Nguyễn Ngọc ẩn 28-10-2009

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại