Danh sách các công ty tại Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

UBND Xã Thông Bình

xã Thông Bình - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402028790 02-12-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xã Thông Bình

14 - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1402025912 19-11-2015

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thông Bình

Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400103562-004 26-08-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Tài 2

ấp Long Sơn Ngọc - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400102329-001 Lê Thành Chung 18-05-2001

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hùng Anh

Chợ Công Binh, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401975608 Nguyễn Thị Bích Liên 20-05-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảy Thua

Số 300, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401326508 Cao Minh Nhựt 06-12-2010

Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng


Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Tuyến Công Binh

Chợ Công Binh, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401973505 Lương Văn Phú Tân 22-04-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Xuyên

Số 404, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400137762 Nguyễn Văn Xuyên 16-01-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Vũ

ấp Long Sơn - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400394583 Nguyễn Văn Vũ 19-01-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Thị May

Số 309, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400462096 Đặng Thị May 20-01-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Văn Dũng

ấp Long Sơn - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400462794 Đoàn Văn Dũng 17-02-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

UBND Xã Thông Bình

ấp Cà Vàng, xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400464505 16-03-2004

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Sên

Chợ Biên giới Thông Bình, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401928090 Dương Văn Bé 22-07-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Vũ

ấp Long Sơn - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1400394583-001 Nguyễn Văn Vũ 19-07-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Tông Chi

Chợ Biên giới Thông Bình, ấp Phước Tiên - Xã Thông Bình - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

MST: 1401925734 Dương Văn Thuận 09-07-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh