Danh sách các công ty tại Xã Tân Qui Đông - Thành Phố Sa Đéc - Đồng Tháp

Chi Nhánh Cty TNHH SXKD XNK Long An

ấp Tân Mỹ Xã Tân Qui Đông - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

MST: 1100106890-004 04-01-1999

Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Công ty cổ phần POLYMER Hồng Kông

Khu công nghiệp C Sa Đéc, Xã Tân Qui Đông - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

MST: 1400420459 09-07-2002

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic


Công ty TNHH Hoa kiểng Bé Công

Số 405 đường Lê Lợi, tổ 7, ấp Tân Mỹ, xã Tân Qui Đông - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

MST: 1400460268 Lê Văn Phép 23-12-2003

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

DNTN Hải Sơn

ấp Tân Hoà, xã Tân qui đông - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

MST: 1400107817 Phạm Ngọc Định 10-12-2009

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh