Danh sách các công ty tại Huế - Trang 650

CôNG TY TNHH NETHUE

36 Phùng Chí Kiên - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

MST: 3301592757 Đỗ Nguyễn Thanh Cần 01-08-2016

Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Nhiên Minh

277 Bờ Sông Hương - Phường Phú Cát - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

MST: 3301591136 Lê Thành Tín 20-06-2016

Ngành nghề chính: Quảng cáo

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN QUảNG CáO Và IN ấN KIM SINH

238 Đinh Tiên Hoàng - Phường Thuận Lộc - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

MST: 3301592531 Lê Thị Thanh Nhàn 25-07-2016


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU HóA Mỹ PHẩM á CHâU

80/1/3 Nguyễn Hoàng - Phường Kim Long - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế.

MST: 3301593736 Ngô Tự Anh 29-08-2016

DOANH NGHIệP Tư NHâN HàNG VàNG YếN NGA

Chợ Nông - Xã Lộc Bổn - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế

MST: 3301593359 Nguyễn Phước Tuấn 16-08-2016

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ TAM GIAO

01 Lý Thường Kiệt - Phường Phú Nhuận - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

MST: 3301593133 Nguyễn Anh Toàn 09-08-2016