Danh sách các công ty tại Huyện An Minh - Kiên Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Năm Thương Kiên Giang

Số 299, ấp 10 Huỳnh - Xã Đông Hưng - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702044909 Nguyễn Thị Tuyền 15-04-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Thanh Hậu Giang

Số 758, khu phố 3 - Thị trấn Thứ Mười Một - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702044232 Nguyễn Thị Bé Năm 12-04-2016

Ngành nghề chính: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Văn Dân

Số 02, tổ I, ấp Ngã Bát - Xã Đông Hưng B - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702035527 Quách Văn Dân 22-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Thuận Chiều

Số 174, khu vực 2 - Thị trấn Thứ Mười Một - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702033791 Đàm Văn Chiều 11-01-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Phú Sĩ

Thửa đất số 3, tổ 9, ấp Ngã Bát - Xã Đông Hưng B - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702032759 Phan Thị Phụng 05-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hùng Nhân

Số 89A, ấp Xẻo Nhàu A - Xã Tân Thạnh - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702024892 Trần Thị Mỹ Kim Tiên 25-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thủy Sản Cavi Chi Nhánh Tỉnh Kiên Giang

Tổ 14, ấp 7 Xáng - Xã Đông Hòa - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 2001173249-001 Bùi Minh Thơ 03-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tiết Trường Nhật

Số 78, tổ 6, ấp Kim Qui A - Xã Vân Khánh - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702017278 Tiết Trường Hận 01-10-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Giáo Dục ánh Sáng Kiên Giang

Số 696, khu phố 3 - Thị trấn Thứ Mười Một - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702016274 Nguyễn Thanh Oanh 24-09-2015

Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Trường Mầm Non Vân Khánh Đông

ấp Minh Giồng - Xã Vân Khánh Đông - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702014118 Huỳnh Kim Thúy 03-09-2015

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Mầm Non Đông Hưng B

ấp 11A - Xã Đông Hưng B - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702014090 Đặng Thị Thanh Hồng 03-09-2015

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Mầm Non Đông Hưng

ấp Mười Huỳnh - Xã Đông Hưng - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702014100 Trần Thị Ngó 03-09-2015

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thảo Ngọc Vân Khánh

Tổ 7, ấp Cây Gõ - Xã Vân Khánh Tây - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702002338 Lý Ngọc Sen 20-05-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương Mạnh

Số 215, ấp Vàm Xáng - Xã Đông Hưng B - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702001101 12-05-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quốc Trinh Ngọc Mai

Tổ 3, ấp 7 Xáng - Xã Đông Hòa - Huyện An Minh - Kiên Giang

MST: 1702000299 Lê Ngọc Mai 07-05-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng