Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Hùng Nghệ An

Xóm 5 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901794288 Nguyễn Đình Hòa 07-08-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

DNTN Cửa hàng xăng dầu Hào Quang

xóm 6 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901732669 Nguyễn Song Hoành 07-08-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Công Ty TNHH Hằng Thế Anh

Xóm 12 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901707609 Nguyễn Cảnh Thế 10-03-2014

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công Ty TNHH Kim Thành Huy

Thôn 9 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901688882 Lê Tiến Long 17-01-2014

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Tân Phát Nghệ An

Nhà ông Nguyễn Đăng Công, thôn 6 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901654308 Nguyễn Đăng Công 06-12-2013

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Anh Ngọc Minh 078

Xóm 12 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901639229 Hồ Ngọc Văn 27-09-2013

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công ty TNHH Định Xuân

Nhà ông Xuân xóm 5 xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2900749532 Hồ Sỹ Xuân 08-05-2006

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty TNHH Cảnh Thắng

Nhà ông Thắng xóm 5 xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2900766143 Nguyễn Cảnh Thắng 06-10-2006

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty TNHH một thành viên xây dựng Minh Khoa

Thôn 5 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901139071 Nguyễn Đình Khoa 09-10-2009

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty TNHH Văn Sinh

Nhà ông Sinh xóm 11 xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2900793228 Nguyễn văn Sinh 07-05-2007

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tân

Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901124974 19-08-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Công ty TNHH Lý Thành

Nhà ông Hồ Bá Uyên, xóm 5, xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2900862288 Hồ Bá Uyên 11-01-2008

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Trường mầm non Quỳnh Tân

Xóm 11 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2901525662 13-04-2012

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng Bình An

Văn phòng mỏ đá Lèn Thùng Buồng, xóm 6 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2900886169 Nguyễn Cảnh Doạt 16-04-2008

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thực

Nhà ông Thực, xóm 4, xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

MST: 2900886803 Hồ Thái Thực 19-04-2008

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét