Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại Minh Viễn

Tổ 7, ấp Ninh Hòa - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901201275 Trần Văn Viễn 06-02-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cộng Đồng Vạn Xuân Tây Ninh

Số nhà 1007, tổ 1, ấp Thuận Hòa - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901200994 Nguyễn Bá Bổng 03-02-2015

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại


Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(VINAONE INTERNATIONAL LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901201187 03-02-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thừa

Tổ 1, ấp Ninh Bình - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900104504 Dương Văn Thừa 17-09-1998

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Phúc Phụng

ấp Ninh Bình - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900187282 Nguyễn Văn Hạnh 19-09-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh


Lê Phước Tai

Bàu đăng - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900179034 Lê Phước Tài 19-09-1998

Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hạnh

Chợ Phước Minh, ấp B2 - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900187109 Đỗ Thị Ngọc Hạnh 19-09-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Long

B2, chợ Phước Minh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900187187 Lê Thị Thủy 19-09-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đặng Thanh Tú

Số 148, ấp Ninh An - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901200176 Đặng Thanh Tú 16-01-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Gỗ Vương Thịnh Phát

Số 291, Tỉnh lộ 784, ấp Ninh Bình - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901199717 Lê Thị Nhanh 31-12-2014

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Nông Trường Cao su Dương Minh Châu

Suối đá - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900244357-005 03-10-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

Nông Trường cao su Chà Là

Bình Minh Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900244357-007 03-10-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

Nông Trường Cao Su Phước Minh

Phước Minh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900244357-002 03-10-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Củ Mì Hồng Phát

ấp Phước Bình 2 - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900185140 Nguyễn Trần Đức Lợi 06-10-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột