Danh sách các công ty tại Thị Trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Quỷ tín dụng nhân dân DMC

Kp1 thị trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900260020 Huỳnh Thành tòng 24-02-1999

Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Chi nhánh Cty cổ phần Đức Lộc

KP4 Quốc lộ 13 Thị trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3600494476-001 Nguyễn Bá Thúy 13-09-2001

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Cty TNHH Hiệp Hòa

Kp3 thị trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900357865 Nguyễn Văn Hiệp 20-09-2004

Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác


Chi cục thuế DMC

Thị trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900260711-004 16-06-2005

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Ban Tổ chức Huyện Uỷ Dương Minh Châu

Khu phố 2 - Thị Trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901032757 Nguyễn Tiến Sử 28-12-2011

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ban Tuyên Giáo

Khu phố 2 - Thị Trấn - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901031640 Nguyễn Văn Dũng 27-12-2011

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp