Danh sách các công ty tại Thị Trấn DMC - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn

Khu Phố I- Thị Trấn DMC - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900833761 Huỳnh thị Bé Liễu 09-10-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhi

Tổ 2, KP2, Thị Trấn DMC - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900415482 Nguyễn Hoàng Nhi 13-08-2007

Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm hữu hạn Khương Duy

Tổ 8, KP4, Thị Trấn DMC - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900444765 Lê Thị Hạt 10-06-2008

Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)