Danh sách các công ty tại Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh - Trang 3

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Chợ Mai Hùng

Số nhà 120, Tổ 3, ấp Phước Hội - Xã Suối Đá - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901215912 Mai Văn Hùng 21-12-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Như Ngọc

Số 2, Tổ 11, ấp Lộc Trung - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901215373 Lê Tuấn Anh 17-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 130

Thửa đất số 225, tờ bản đồ số 17, ấp Thuận Bình - Xã Truông Mít - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900242688-132 Dương Quốc Khánh 02-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan


Chi Nhánh Công Ty TNHH Hui Feng Tây Ninh

Đường Số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 1101693514-001 Zheng Xiaofeng 02-12-2015

Ngành nghề chính: Dịch vụ liên quan đến in

Đội thuế xã Chà Là

xã Chà Là - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213584 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế Suối Đá

Suối Đá - Xã Suối Đá - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213545 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp


Đội Thuế xã Bàu Năng

Xã Bàu Năng - Xã Bàu Năng - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213577 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế xã Phan

xã phan - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213552 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội Thuế xã Lộc Ninh

xã Lộc Ninh - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213619 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế Truông Mít

xã Truông Mít - Xã Bàu Năng - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213601 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế xã Cầu Khởi

xã Cầu Khởi - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213591 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế xã Phước Minh

xã Phước Minh - Xã Phước Minh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213633 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế xã Bến Củi

xã Bến Củi - Xã Bến Củi - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213626 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội tuế xã Phước Ninh

xã Phước Ninh - Xã Phước Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213640 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế thị trấn

Thị trấn Dương Minh Châu - Thị Trấn Dương Minh Châu - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213538 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp