Danh sách các công ty tại Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(SEN JEN FEN PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901223381 10-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công Ty TNHH Mtv Vũ Trí Tường

284, Tổ 4, ấp Ninh Hưng 1 - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901222733 Vũ Mạnh Cường 27-04-2016

Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(ASIA MANAGEMENT ASSOCLATES LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901219378 01-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu


Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(O2 PARTNERS,LIC)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901219385 01-03-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(CHARMING CITY ENTERPRISE LTD)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901218663 02-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(GENTLE BREEZE LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901218670 02-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép


Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(WOL VERINE WORLDWIDE LEATHERS HK LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901217187 05-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hui Feng Tây Ninh

Đường Số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 1101693514-001 Zheng Xiaofeng 02-12-2015

Ngành nghề chính: Dịch vụ liên quan đến in

Đội thuế xã Chà Là

xã Chà Là - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213584 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Đội thuế xã Cầu Khởi

xã Cầu Khởi - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213591 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(IAO SON HONG TINTA E VERNIZES LIMITADA)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212076 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(HONGKONG LINXIN TRADING CO., LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212069 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(WILLPOWER INDUSTRIES LTD)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212083 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(PRO WELL LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212090 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công Ty TNHH Tm - Dv - Vận Tải Phước Tài

Số 42, tổ 10, ấp Ninh Hưng 1 - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901211072 Phan Hữu Phước 13-10-2015

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ