Danh sách các công ty tại Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Quảng Cáo Thế Sơn

Số 549, ấp Lộc Thuận - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901223744 Lê Thế Sơn 18-05-2016

Ngành nghề chính: Quảng cáo

Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp An Phát

Tổ 3, ấp Lộc Thuận - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901217885 Trần Đình Trung 18-01-2016

Ngành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Như Ngọc

Số 2, Tổ 11, ấp Lộc Trung - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901215373 Lê Tuấn Anh 17-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống


Đội Thuế xã Lộc Ninh

xã Lộc Ninh - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213619 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

DNTN Liên Phát

ấp Lộc Hiệp - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900187028 Trần Văn Phát 19-09-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Bưu Điện Lộc Ninh

Lộc Hiệp xã lộc ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900244445-022 07-10-1998

Ngành nghề chính: Bưu chính


Cửa Hàng Xăng Dầu Số 61a

Số 636, tổ 7, ấp Lộc Hiệp - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900242688-060 Lê Thị Hằng 13-10-1998

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Long Trung Sơn - Chi Nhánh Tây Ninh

Tổ 46, ấp Lộc Trung - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 0302236347-004 Nguyễn Thị Kim Châu 24-06-2011

Ngành nghề chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Doanh Nghiệp Tư Nhân La Mã

Tồ 6, ấp Lộc Hiệp - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900967652 Trần Quốc Ninh 30-05-2011

Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Giàu - Nhà Trọ Mai Thành

ấp Lộc Hiệp - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900960576-004 Huỳnh Thị Giàu 06-05-2011

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Hưng Việt

Tổ 2, ấp Lộc Thuận - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 0304876279-001 Trương Đỗ Quang Sang 15-11-2013

Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

DNTN Kim Liên Phát

Lộc Tân - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900186955 Trần Kim Liên 31-03-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Ngọc Trai

Lộ 19, tổ 25, ấp Lộc Trung - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900113604 Đỗ Văn Trai 11-06-2004

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Tân Tây Nam

Tổ 3, ấp Lộc Hiệp - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900367599-001 Nguyễn Thanh Vân 30-08-2013

Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Vạn Lợi

Tổ 4, ấp Lộc Hiệp - Xã Lộc Ninh - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901168596 Võ Văn Nhỏ 09-08-2013

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại