Danh sách các công ty tại Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Thiên An Phúc

Tổ 1, ấp Phước Long - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901216017 Nguyễn Thị Nhàn 22-12-2015

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Đội thuế xã Phan

xã phan - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901213552 27-11-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công Ty TNHH Thịnh Thịnh Tân

Tổ 3, ấp Phước Tân 1 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901211040 Lâm Thị Kiều Phương 12-10-2015

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Rượu Vang Vang Cy

Số 622 ấp Phước Tân 2 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901202906 Nguyễn Văn Thông 02-04-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất rượu vang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Tinh Bột Khoai Mì Hưng Long

Số 18, tổ 39, ấp Phước Tân 1 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900972596 Phạm Văn Niệm 24-06-2011

Ngành nghề chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Tuyết Hoa

Số 690, ấp Phước Long 1 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900967620 Lê Thị Tuyết Hoa 30-05-2011

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phương Nam

Số 640, ấp Phước Tân 2 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900298673 Lê Văn Phương 21-10-1999

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phát Thanh Nhàn

Số 675, tổ 18, ấp Phước Tân 1 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900959299 Huỳnh Văn Rẩy 28-03-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

CN SX tinh bột khoai mì Phú Tiên

Phước Tân - xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 0302617335-001 Nguyễn Thanh Phú 17-04-2003

Ngành nghề chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trọng

Tổ 6, ấp Phước Tân 1, xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900382780 Mai Thanh Trọng 06-12-2005

Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Công ty TNHH một thành viên Tiến Hoa

Tổ 2, ấp Phước Long - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900861536 Nguyễn Văn Tiến 10-12-2009

Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tân

Tổ 57, ấp Phước Tân 2, xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900331507 Huỳnh Thanh Tân 08-09-2009

Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống

Công ty TNHH Tất Thắng

Tổ 20, ấp Phước Tân, xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3900790194 Nguyễn Văn Phương 14-07-2009

Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lạc Hồng

Tổ 39, ấp Phước Tân 1 - Xã Phan - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3600331464 Cao Hồng Lạc 02-05-2008

Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét