Danh sách các công ty tại Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gỗ Tiến Hưng

Tổ 12, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901222589 Huỳnh Thị Chiến 25-04-2016

Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dv Rừng Lộc

Tổ 7, ấp Hòa Đông B - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901219811 Nguyễn Thanh Sang 10-03-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Khoáng Sản Nguyễn Thông

Số 090, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901212372 Nguyễn Văn Thông 17-11-2015

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét


Chi Nhánh Vi Công Ty TNHH Toàn Phát Skywin

Số 393, tổ 11, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901203628-006 Võ Văn Chinh 06-06-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Khoáng Sản Lợi Lộc

Tổ 20, ấp Hòa Đông A - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901204396 Hồ Thị Mộng Hằng 07-05-2015

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phi Cường

Số 103, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900967927 Phan Văn Dũng 02-06-2011

Ngành nghề chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh


Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Đô Phát Tân Biên - Trạm Xăng Dầu Đô Phát 1

Đường 788, tổ 2, ấp Hòa Lợi - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900498866-001 Lê Công Mạnh 10-09-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Lê

Số 213, tổ 7, ấp Hòa Đông B - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900962492 Lê Văn Lê 15-04-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đ.P.H

Số 052, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900951469 Đặng Phi Hùng 12-01-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 117

Tổ 10, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900242688-118 Đỗ Văn Thọ 08-11-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 77

Số 066A, tổ 2, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900242688-069 Hà Văn Tàm 26-10-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty CP Cao Su Vĩnh Phước

Số 103, ấp Hòa Bình - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901182897 Phan Quốc Trung 18-03-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

Doanh nghiệp tư nhân Thuý Hằng

Tổ 13, ấp Hoà Đông A - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900900129 Nguyễn Văn Hồng 07-06-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Tấn Thuận

Số 093, tổ 3, ấp Hòa Đông B - Xã Hòa Hiệp - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901171729 Trương Văn Thuận 24-10-2013

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu