Danh sách các công ty tại Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Anh Công

Thửa đất số 1768, Tờ bản đồ số 5, ấp Gò Đá - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901211266 Nguyễn Thị Hiển 14-10-2015

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Và Truyền Thông Lưu Gia

Số 128, ấp Dinh - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901210576 Lưu Đình Giáp 30-09-2015

Ngành nghề chính: Quảng cáo

Chi Nhánh 3 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhựt Đăng Huy

Số 177, đường 785, ấp Thanh Xuân - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901207816-003 Lê Hồng Nhật 03-09-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu


Chi Nhánh 31 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cafe Kim Anh

Tổ 3, ấp Dinh - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901201148-030 Lê Nguyễn Hoàng Duy 17-06-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(ARGOS INTERNATIONAL CO.,Ltd)

Xã Mỏ Công - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901202864 27-03-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(QL RESOURCES BERHAD)

Xã Mỏ Công - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901202409 17-03-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác


Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Hưng (Ba Hên)

Số 78, ấp Thanh Tân - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900231365 Huỳnh Văn Hên 06-10-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 48

Số 60, tổ 3, ấp Thanh Hòa - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900242688-063 Phạm Văn Sỹ 13-10-1998

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Nhật Thành

Tổ 1, ấp Dinh - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900971232 Nguyễn Văn Trung 20-06-2011

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cánh Đồng Phương Nam

Số 125, ấp Dinh - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900968550 Bùi Huy Tuấn 08-06-2011

Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Điền Phú

Số 58, tổ 2,ấp 1 - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900968374 Phùng Tấn Phương 06-06-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Mtv Kim Vinh Phát

Tổ 12, ấp Thanh An - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901195550 Lê Mộng Huyền 26-11-2014

Ngành nghề chính: Khai thác gỗ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Thuận Tiến

Số 9, ấp Thanh Tân - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900963506 Đinh Văn Hiền 26-04-2011

Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cửa Sắt Anh Vũ

Số 93, ấp Dinh - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900949879 Ngô Hiền Vũ 28-12-2010

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Quốc Lập

Số 183 ấp Dinh - Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900930236 Đào Thanh Hòa 17-11-2010

Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại