Danh sách các công ty tại Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Công Ty TNHH Mtv Vạn Thạch

Số 138, Tổ 4, ấp Tân Minh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901223511 Lê Văn Sang 12-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Mtv Mai Thị ánh Tuyết

Tổ 4, ấp Tân Thạnh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901220380 Lê Thị Rò 17-03-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyễn Huỳnh

Tổ 11, đường 783 ấp Tân Thanh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900913752-001 Nguyễn Đăng Thuận 14-08-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan


Chi Nhánh 37 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cafe Kim Anh

Tổ 6, ấp Tân Thạnh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901201148-036 Nguyễn Thanh Hòa 04-08-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thành Công

Tổ 7, ấp Tân Thanh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901206019 Lê Bá Hùng 19-06-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cần Đăng

Tổ 2, ấp Tân Minh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900434767-001 Trịnh Công Phúc 23-01-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thái Hùng Linh

Số 107, tổ 2, ấp Tân Thanh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900959066 Trương Kim Phụng 28-03-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Của Hàng Xăng Dầu Số 96

Số 40, tổ 5, ấp Tân Minh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900242688-097 Ngô Thị Diễm Thanh 08-11-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại-Sản Xuất Tân Bình

Thửa đất số 136, tờ bản đồ số 21, tổ 5, ấp Tân Nam - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900326063 Nguyễn Trí Thức 24-12-2002

Ngành nghề chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Diễm Thi 010

TL 783, ấp Tân Nam - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900189924-011 Biện Thị Thu Thủy 30-09-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Dược liệu DHG tại Tây Ninh

Tổ 6, ấp Tân Thanh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 1800723433-001 Phạm Minh Thắng 18-05-2010

Ngành nghề chính: Trồng cây dược liệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Kim

Số 35 ấp Tân Thanh - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900885840 Hà Huy Phương 29-03-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng An Trúc An

Số 14, ấp Tân Nam - Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901151708 Vũ Trường Giang 17-09-2012

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát-Dự án VCF

- Xã Tân Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900832380-002 Nguyễn Đình Xuân 23-07-2012

Ngành nghề chính: Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên