Danh sách các công ty tại Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Hồng Thiên Phát

Tổ 3, ấp Cầu - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901199876-001 Võ Thị Thu Hồng 18-02-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đức Thành - Nhà Máy Organic Gold

Tổ 6, ấp Gò Cát - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900210492-002 Lê Thị Mai Huyền 19-10-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Chi Nhánh 38 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cafe Kim Anh

Tổ 2, ấp Trại Bí - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901201148-037 Nguyễn Thanh Hòa 10-08-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thịnh

ấp Cầu - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900232344 Lê Thanh Vân 06-10-1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 64

Số 513, tổ 16, ấp Sân Bay - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900242688-066 Nguyễn Hoàng Bảy 13-10-1998

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Thuận Thắng

Số 489, ấp Sân Bay - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900966874 Nguyễn Bá Hòa 20-05-2011

Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ


CTY TNHH Công Nghiệp Thương Mại Lý Nam

ấp cầu -Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900260542 đinh văn thức 25-02-1999

Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hùng

Quốc lội 22B, ấp Sân Bay - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900324108 Trần Minh Hùng 09-09-2002

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Dịch Vụ Kim Hồng S

Tổ 02, ấp Cầu - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900336833 Nguyễn Văn Hồng 08-06-2004

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Lợi Tân Phong

Số 862, ấp Sân Bay - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901169448 Huỳnh Luồi 28-08-2013

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà ánh Loan

Số 837, Quốc lộ 22B, ấp Sân Bay - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901160780 Hà Thị Loan 16-01-2013

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh nghiệp tư nhân Mã Phúc Long

Tổ 1, ấp Cầu - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900857057 Nguyễn Thị Hà 04-12-2009

Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Doanh nghiệp tư nhân Đại Lộc

Tổ 7, ấp Cầu - Xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900388285 Trần Thị Hữu Hạnh 22-10-2009

Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc

Thửa đất 2474, ấp Mới, xã Tân Phong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900408943 Trương Minh Nhựt 09-05-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su