Danh sách các công ty tại Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Hà

Tổ 6, Chợ Trà Vong, ấp Suối ông Đình - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901217444 Phạm Thị Thúy Duyên 11-01-2016

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi Nhánh 6 Công Ty TNHH Mtv Lâm Vỹ Khang

Tổ 8, ấp Trà Hiệp - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901208739-005 Phạm Thị Thu Hà 09-09-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh 16 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy

Tổ 2, ấp Suối ông Đình - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 0313160192-015 Nguyễn Thị Ngọc Loan 20-07-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu


Chi Nhánh 13 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cafe Kim Anh

Tổ 5, ấp Suối ông Đình - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901201148-014 Lê Nguyễn Hoàng Duy 25-04-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Phong

Quốc lộ 22B, Tổ 5, ấp 4 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900234101 Chiếng Toàn Đạt 28-09-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Du Lịch Lâm Liêu

Số 193, ấp Suối ông Đình - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900965976 Lâm Văn Liêu 20-05-2011

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Nhập Khẩu Nhã Bình

Số 104, hẻm 18, quốc lộ 22B, ấp 3 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900963496 Lê Thị Bích Nha 22-04-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh Nghiệp TN út Dìa

Số 88, tổ 6, ấp Suối ông Đình - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901190834 Mai Văn Dìa 18-08-2014

Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lưu Thái Bình

Số 8 hẻm 23, quốc lộ 22B, ấp 2 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900953850 Lưu Thái Bình 25-01-2011

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Điệp

ấp 02 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900320135 Phạm Văn Điệp 24-04-2002

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Hà

ấp Suối ông Đình - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900920340 Hoàng Văn Sánh 28-09-2010

Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Phượng

Tổ 1, ấp 4 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900365898 Nguyễn Thị Tuyết Phượ 27-12-2004

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Thành Duy

Số 572, Quốc lộ 22B, ấp 2 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3901162280 Võ Thị Loan 28-02-2013

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi nhánh 1-Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vượng

Tổ 3, ấp Trà Hiệp - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900479045-001 Võ Văn út 02-04-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh nghiệp tư nhân Minh An

ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

MST: 3900391672 Trần Minh Thu 01-06-2006

Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác