Danh sách các công ty tại Huyện Đông Hưng - Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xuân Quyết

Nhà ông Đô� Xuân Quyê�t, thôn Xuân ThoÊ - Xã Đông Cường - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001098180 Đỗ Xuân Quyết 17-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quý Như

Nhà ông Như, thôn Cổ Dũng 2 - Xã Đông La - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001098060 Mai Quý Như 13-05-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Hợp tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp xã Hồng Việt

Xã Hồng Việt - Xã Hồng Việt - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097807 Nguyễn Trung Sơn 10-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp


HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP Lô GIANG

Thôn Hoàng Nông - Xã Lô Giang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097758 ĐINH THế VIệN 09-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Công Ty TNHH Phong Hoàng An

Nhà ông Hoàng, thôn Châu Giang - Xã Đông Phong - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097645 Nguyễn Văn Hoàng 06-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác

Công Ty TNHH Cửa An Lộc

Nhà bà Lý, thôn Phú Xuân - Xã Đông á - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097652 Lê Thị Lý 06-05-2016

Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng


Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Phú Thắng

Nhà ông Đặng Văn Thắng, thôn Tô Hiệu - Xã Đông Quang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097437 Đặng Văn Thắng 29-04-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thảo Dịu

Nhà ông Chương, thôn Lê Lợi 2 - Xã Đông Xuân - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097282 Tô Văn Chương 25-04-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

Công Ty TNHH Kính Mắt Việt Bảo

Nhà ông Cát, thôn Bắc Lịch Động - Xã Đông Các - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097204 Bùi Đại Cát 22-04-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty TNHH Cây Xanh Minh Duyệt

Nhà ông Duyệt, xóm 8, thôn Đình Phùng - Xã Minh Tân - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001097099 Nguyễn Văn Duyệt 21-04-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Thương Mại Ninh Tuấn

Nhà ông Tới, thôn Anh Dũng - Xã Đông La - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001096948 Bùi Duy Tới 15-04-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Công Ty TNHH May Mặc Nhật Hiệp

Nhà bà Lan, thôn Bắc - Xã Đông Sơn - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001096779 Đức Thị Lan 12-04-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Trường THPT Đông Quan

Tổ 1 - Thị trấn Đông Hưng - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001096546 Đặng Vương Phiếm 06-04-2016

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Công Ty TNHH Điện Tử Hoa Mai

Nhà bà Mai, xóm 5 Tây Thuộc Liệt - Xã Đông Tân - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001096440 Phạm Thị Mai 04-04-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Gfr

Nhà ông Trường, thôn 4 - Xã Đô Lương - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

MST: 1001096377 Vũ Minh Trường 31-03-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan