Danh sách các công ty tại Thái Bình - Trang 627

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Duy

Nhà ông Duy, thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

MST: 1001113093 Trần Văn Duy 27-04-2017

Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

MST xử lý chứng từ PNN xã An Cầu

An Cầu - Xã An Cầu - Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

MST: 1001101605 30-06-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu