Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất SJ (Việt Nam) (NTNN)

ô Số 2,Nhà Xưởng X7, Lô C1-1, Đ.D4, Khu C, KCN Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0312900278 Benoit Fissot 21-08-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

Công Ty TNHH Sản Xuất SJ (Việt Nam)

ô Số 2-Nhà Xưởng X7, Lô C1-1, Đ.D4, Khu C, KCN Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0305172620 Benoit Fissot 13-09-2007

Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)