Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Elida P/S

Thửa A2.2 Lô A2 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0300805710 12-11-1998

Ngành nghề chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Công Ty TNHH L.S.Pack

Lô A2-2, KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302419037 Sumet Limatibul 17-10-2001

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH May Effort

B1-6 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302522852 01-02-2002

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)


Công Ty TNHH Shinih Việt Nam

Lô B3-3 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302521464 Chien, Sheng - Hung 01-02-2002

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Cty TNHH Phát Triển Kao Chi

A1-7 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302643448 Chen Hsiu Chu 10-07-2002

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Cty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế Aroma American

Lô A1-9 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302683521 Cao David Bien 23-10-2002

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu


Cty TNHH Chieh Lin (Việt)

Lô B1-5 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302781423 04-12-2002

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Công Ty TNHH Nhãn Mác SMT (Việt Nam)

Lô B2-7 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0303025606 Wanpen Thianboonsong 09-09-2003

Ngành nghề chính: Sản xuất sợi

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Ta Bi

Lô B2-2 đường D2, ấp Cây Sộp, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0305753826-002 Ngô Trọng Hiếu 27-12-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Young Poong Việt Nam

Lô B2-10 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0303072444 Lee Jae Won 17-10-2003

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Cty TNHH Caravans Việt Nam

Lô A1-9 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0305504467 Peter Zopito Speranza 28-02-2008

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Cty TNHH Taisun Việt Nam (NTNN)

Lô A1-6 Đường Số N5 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0311291915 Tai Chao Rong 29-10-2011

Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Cty TNHH Guhring Việt Nam (NTNN)

A1-9 Đường N5 KCN Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0311292549 29-10-2011

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Nhãn Mác SMT (Việt Nam) (NTNN)

Lô B2-7 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313942464 Wanpen Thianboonsong 01-08-2016