Danh sách các công ty tại Phường Phú Hoà Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Cty Cổ Phần Y Khoa Thanh Nhàn

480A Tỉnh Lộ 15 ấp Bến Cỏ Phường Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0309444924 Đồng Trung Thành 22-09-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động y tế

Cty TNHH Gia Công May Mặc Hàn Việt

265 Tổ 75 Nguyễn Thị Nê ấp Cây Trâm Phường Phú Hoà Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0304916806 Phan Thanh Sang 17-04-2007

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tám Ne

664 Nguyễn Văn Khạ ấp Cây Trắc Phường Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0309358834 Phạm Tấn Vui 26-08-2009

Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Ngọc Giàu

257 Hùynh Thị Bảng,Tổ 43,ấp Phú Thuận Phường Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0307025396 Võ Thị Nhãn 19-02-2009

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy