Danh sách các công ty tại Phường Phước Hiệp - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Đức Nhã

Km 24 ấp Mũi Côn Tiểu Quốc Lộ 22 Phường Phước Hiệp - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0302750457 Đặng Đức Nhã 30-10-2002

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Phước Hiệp

5 Nguyễn Thị Rành ấp Trung Viết Phường Phước Hiệp - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0305374627 Nguyễn Huỳnh Văn Giảng 20-12-2007

Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thế Tường

Tổ 4 ấp Cây Trôm Phường Phước Hiệp - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0305899624 Trần Văn Chiêu 19-08-2008

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá