Danh sách các công ty tại Thị Trấn - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG LUậT Sư Củ CHI

Số 703, tỉnh lộ 8, tổ 6, Khu Phố 5, Thị Trấn - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313125737 Hứa Quốc Huy 04-02-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Phòng Kinh Tế Huyện Củ Chi

KP7 Thị Trấn - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0301473546 Trần Văn Chấp 01-12-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp