Danh sách các công ty tại Xã - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Trường Trung Học Phổ Thông Trung Lập

ấp Trung Bình Xã - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0309392384 Lê Hà Khanh 04-09-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Mầm Non Phạm Văn Cội 1

ấp 3 Xã - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0306855676 Võ Thị Nguyệt 10-02-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiểu Học Tân Thạnh Tây

ấp 1A Xã - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0306794310 Lê Văn Hoàng 07-02-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Thạnh Đông

ấp 4 Xã - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0306743122 Nguyễn Văn Quí 04-02-2009

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông