Danh sách các công ty tại Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Thành Phú Quang

162/11 đường Nhuận Đức, ấp Bàu Cạp - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313805531 Nguyễn Minh Thành 13-05-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Le Gia - Naphtha

767 Nguyễn Thị Rành, ấp Ngã Tư - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313787635 Bùi Thị Thu Hà 05-05-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH Thương Mại Quản Lý Chợ Thủy Hải Sản Tư Bình - Chi Nhánh Thương Mại Tư Bình

507 Nhuận Đức - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313673476-001 Trương Hoài ân 05-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Công Ty TNHH Foodsviet

808/10 Đường Nguyễn Thị Rành, Tổ 2, ấp Canh Lý - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313772822 Võ Thị Bích Nga 25-04-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Miss 90

32 đường Bà Thiên, ấp Ngã Tư - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313764074 Bùi Thị Ngọc Ngà 20-04-2016

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Hoàng Bảo

493 Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Chứa - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313627173 Trần Thị Yến Loan 19-01-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ An Phát Thịnh

519 Tỉnh Lộ 15, ấp Bến Đình - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313577701 Lê Thị Thu Thủy 15-12-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Trung Tâm Hổ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Khai Trí

129,131,133 Đường 511, ấp Bàu Cạp - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313574612 Võ Thị Thùy 11-12-2015

Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

TRUNG TâM Hổ TRợ PHáT TRIểN GIáO DụC HòA NHậP KHAI TRí

129,131,133 đường 511,ấp Bàu Cạp, Nhuận Đức - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313571234 Võ Thị Thùy 10-12-2015

Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Thuận Hòa

501 ấp Bầu Tròn - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313023245-001 Đoàn Trần Khắc Nhẫn 23-11-2015

Ngành nghề chính: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Kim Hằng

Số 48 Đường Bến Đình, ấp Xóm Bưng - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313483436 Lê Kim Hằng 12-10-2015

Ngành nghề chính: Trồng lúa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tykhe

số 9 đường 502, ấp Đức Hiệp - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313477538 Nguyễn Thị Bích Thu 07-10-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH FOSACO

ấp Ngã tư, Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0301457992 Lin Chao Wen 05-10-1998

Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Nguyên Phát Đạt

448 Nguyễn Thị Rành,ấp Bàu Chứa - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313022065-012 Huỳnh Quốc Bảo 19-12-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Nguyên Phát Đạt

730 Tổ 1 Tỉnh Lộ 15, ấp Bến Đình - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

MST: 0313022065-003 Võ Thị Thảo 04-12-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu