Danh sách các công ty tại Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyệt Tâm

ấp Tân Thành - Xã Long Khánh - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100606711 Trần Thanh Tâm 08-03-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

MST đặc trưng Ngành Huyện

Ngành huyện - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601914 MST đặc trưng Ngành Huy 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

MST đặc trưng Đôn Châu

xã Đôn Châu - Xã Đôn Châu - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601907 MST đặc trưng Đôn Châu 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan


MST đặc trưng Đôn Xuân

xã Đông Xuân - Xã Đôn Xuân - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601897 MST đặc trưng Đôn Xuân 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

MST đặc trưng Đông Hải

xã Đông Hải - Xã Đông Hải - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601872 MST đặc trưng Đông Hải 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

MST đặc trưng Long Vĩnh

xã Long Vĩnh - Xã Long Vĩnh - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601865 MST đặc trưng Long Vĩnh 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan


MST đặc trưng Long Khánh

xã Long Khánh - Xã Long Khánh - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601858 MST đặc trưng Long Khánh 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

MST ĐặC TRưNG NGũ LAC

xã Ngũ Lạc - Xã Ngũ Lạc - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601840 MST ĐặC TRưNG NGũ LAC 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

MST ĐặC TRưNG TT LONG THàNH

TT Long Thành - Thị Trấn Long Thành - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100601833 MST ĐặC TRưNG TT LONG THà 02-12-2015

Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Doanh Nghiệp TN Kd Vàng Phương Trang

ấp Thốt Lốt - Xã Long Vĩnh - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100600318 Dương Trần Nhất Đoan Tr 06-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công Ty TNHH Cđxv Cánh Đồng Xanh Việt Chi Nhánh Trà Vinh

ấp Rọ Say - Xã Ngũ Lạc - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 1801420199-001 Thạch Khanh Đi 22-10-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Kim Sơn Import

ấp Thốt Lốt - Xã Ngũ Lạc - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100599581 Kim Thanh Thưởng 19-10-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Duyên Hải Vn

ấp Mé Láng - Xã Ngũ Lạc - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100599133 Huỳnh Thanh Hường 08-10-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Kho bạc Nhà nước thị xã Duyên Hải

Đường 3/2, Phường 1 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100598838 Trương Hoàng Đệ 01-10-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý quỹ

Phòng Tư pháp thị xã Duyên Hải

Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

MST: 2100598531 24-09-2015

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp