Danh sách các công ty tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thanh Trà

ấp Chợ - Xã Tập Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100608973 Bùi Chí Tấn 17-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi Nhánh Số 1 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Phát Phú

ấp ông Rùm - Xã Tập Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 0313151938-002 Võ Minh Luận 05-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH San Lấp Xây Dựng Thanh Bình

Khóm 2 - Thị trấn Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100607659 Huỳnh Thanh Bình 29-03-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công Ty TNHH Xây Dựng Huỳnh Gia Hưng

Khóm 2 - Thị trấn Định An - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100607095 Huỳnh Ngọc Phúc 15-03-2016

Doanh Nghiệp TN Xuân Nghiệp

ấp Cà Săng - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100606422 Nguyễn Tấn Thành Nghiệp 29-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp TN Chả Cá Bích Trăm

Khóm 3 - Thị trấn Định An - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100606221 Bùi Thị Bích Trăm 23-02-2016

Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hải Trà

ấp Tà Rom A - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100606172 Lâm Thanh Dũng 19-02-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sáu Đạt

Số 253, Khóm 4 - Thị trấn Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100605958 Dương Văn Sáu 29-01-2016

Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Đạt Thành

Số 45, Khóm 1 - Thị trấn Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100605884 Ngô Thị Thu Thủy 27-01-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Bảo Hải

ấp Chợ Dưới - Xã Phước Hưng - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100605757 Dương Bảo Hải 19-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dv Vận Tải Định An

Khóm 3 - Thị trấn Định An - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100605651 Lâm Văn Dầu 15-01-2016

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

HTX Nông Nghiệp Thương Mại, SXDV Xuân Thành

ấp Xa xi - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100604714 Nguyễn Thành Luận 05-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Tây Nam - Chi Nhánh Trà Vinh

ấp ông Rùm - Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 6300267936-001 Huỳnh Thị Kiều Oanh 31-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp TN Dừa Cẩm Giang

ấp Chợ - Xã Tập Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100604390 Huỳnh Thị Cẩm Giang 29-12-2015

Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại An An Phát

ấp Cà Săng - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

MST: 2100602555 Võ Thanh Hải 09-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng