Danh sách các công ty tại Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Bưu điện huyện Mù Cang Chải

- Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200283121-002 Lê Xuân Trường 14-12-2015

Ngành nghề chính: Bưu chính

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thủy Điện Ma Lừ Thàng

Bản Zế Su Phình - Xã Zế Su Phình - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200824116 Trương Văn Phúc 28-09-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện


Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mường Kim

Bản Trống Là - Xã Hồ Bốn - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200823899 Vũ Huy Lượng 15-09-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Kết Nối Sài Gòn Tại Huyện Mù Cang Chải Tỉnh Yên Bái

Tổ 3 - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 0310057133-004 Nguyễn Xuân Đại 17-08-2015

Ngành nghề chính: Đại lý du lịch

Hợp Tác Xã xây dựng Song Huyền

Tổ 1 - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200818585 Phạm Thế Song 23-03-2015

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải

bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200108521 Vũ Văn Thuỵ 05-09-1998

Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Nguyễn Thị hà

xã nậm khăắ - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200816147 Nguyễn thị hà 15-12-2014

Ngành nghề chính: Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Công an Huyện Mù cang chải

Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200150467 02-11-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trạm thú y

Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200150516 02-11-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Phòng Tài chính

Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200150509 02-11-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải

Tổ 8 Thị trấn Mù Cang Chải - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200150499 02-11-1998

Ngành nghề chính: Hoạt động y tế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Tiến Mcc

Tổ 8 - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

MST: 5200636433 Nguyễn Xuân Đoàn 26-04-2011

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác