Danh sách các công ty tại Huyện Trấn Yên - Yên Bái

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp xã Hưng Thịnh

Thôn Yên Ninh - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200861735 Hà Thị Nhung 09-05-2016

Ngành nghề chính: Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chăn Nuôi Tân Thịnh

Thôn 8 - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200847635 Nguyễn Mạnh Hùng 23-03-2016

Ngành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Chi Nhánh Yên Bái - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Hai

Thôn Đồng Bằng 1+2 - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 2600672222-001 Trần Trọng Hải 24-02-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện


Công Ty TNHH Đại Phát Yên Bái

Số nhà 563, khu 2 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200844514 Nguyễn Thùy Linh 24-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Tổ hợp tác khai thác và cung ứng giống tre măng bát độ

Thôn Cát Tường - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200842203 Mai Công Trình 22-01-2016

Ngành nghề chính: Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

UBND xã Đào Thịnh - Vãng lai

xã Đào Thịnh - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841760 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác


UBND xã Kiên Thành - Vãng Lai

xã Kiên Thành - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841721 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Vân Hội - Vãng lai

xã Vân Hội - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841640 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Minh Tiến - Vãng Lai

xã Minh Tiến - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841802 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Bảo Hưng - Vãng lai

xã Bảo Hưng - Xã Bảo Hưng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841633 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Minh Quán - Vãng lai

xã Minh Quán - Xã Minh Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841778 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Việt Thành - Vãng lai

xã Việt Thành - Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841739 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Y Can - Vãng lai

xã Y Can - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841746 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Cường Thịnh - Vãng lai

xã Cường Thịnh - Xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841707 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

UBND xã Nga Quán - Vãng Lai

xã Nga Quán - Xã Nga Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

MST: 5200841697 14-01-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác