Danh sách các công ty tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đăng Dương Việt Nam

Đường B, thôn Khu Phố - Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200861823 Nguyễn Thị Oai 11-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Khánh - Bảo Lan

Thôn Đồng Ban - Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200861622 Nguyễn Thanh Hải 10-05-2016

Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Phú Thịnh Đức Anh

Thôn Đồng Mường - Xã Cát Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200860989 Lương Đức Tuyên 05-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Ngoạn - Văn Chấn

Thôn Phào - Xã Nghĩa Tâm - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200860192 Hoàng Đình Dũng 28-04-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Thanh An Văn Chấn

Thôn Bu Thấp - Xã Suối Bu - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200856460 Nguyễn Chí Thanh 26-04-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Và Dựng Song Vũ

Bản Phiêng - Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200849590 Đoàn Vân Trang 04-04-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Nông Lâm Sản Khoa Hợi

Thôn Rịa 2 - Xã Bình Thuận - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200847868 Nguyễn Văn Khoa 28-03-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Hoàng - Văn Chấn

Thôn Cao 1 - Xã Chấn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200847321 Nguyễn Văn Thêm 22-03-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Kiều Hoàng Lê

Tổ dân phố 2B - Thị trấn NT Nghĩa Lộ - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200844507 Lê Xuân Tiến 24-02-2016

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu Tại Yên Bái

Khu 5 A - Thị trấn NT Trần Phú - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 6200070904-001 Đỗ Thị Minh Hiền 25-01-2016

Ngành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Bưu điện huyện Văn Chấn

- Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200283121-006 Nguyễn Thị Vân 14-12-2015

Ngành nghề chính: Bưu chính

Chi Nhánh Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Cát Thịnh Thuộc Công Ty TNHH Tự Đức

Thôn Văn Hưng - Xã Cát Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 2600619331-002 Đặng Việt Hùng 09-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Suối Giàng

Thôn Hồng Sơn - Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200832163 Vũ Quang Đoàn 09-12-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bách Thụ

khu 8A - Thị trấn NT Liên Sơn - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200828449 Lâm Bách Thụ 30-11-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gỗ Đức Ngần

Thôn Rịa 1 - Xã Bình Thuận - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

MST: 5200827935 Nguyễn Khang Đức 26-11-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác