Các công ty về Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(SEN JEN FEN PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901223381 10-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POULI Việt Nam(GENTLE BREEZE LIMITED)

Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

MST: 3901223374 10-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POULI Việt Nam(SHENG YI INTERNATIONAL., LTD)

Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

MST: 3901223367 10-05-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép


Công ty TNHH POULI Việt Nam(GOODBOX INTERNATIONAL LIMITED)

Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

MST: 3901219392 01-03-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(O2 PARTNERS,LIC)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901219385 01-03-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài(JEONGSAN INTERNATIONAL CO., LTD)

Khu Thương Mại Hiệp Thành, Mộc Bài - Xã Lợi Thuận - Huyện Bến Cầu - Tây Ninh

MST: 3901218712 03-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép


Công ty TNHH POULI Việt Nam(YINMEI INDUSTRIAL CO.,LIMITED)

Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

MST: 3901218688 02-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(GENTLE BREEZE LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901218670 02-02-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam(FRAMAS KOREA VINA CO., LTD)

ấp Thuận Hoà - Xã Truông Mít - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901217589 12-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(WOL VERINE WORLDWIDE LEATHERS HK LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901217187 05-01-2016

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Hộ KINH DOANH NGUYễN VIếT TIêN

MINH KHAI - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

MST: 0107274268 NGUYễN VIếT TIêN 30-12-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(IAO SON HONG TINTA E VERNIZES LIMITADA)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212076 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(HONGKONG LINXIN TRADING CO., LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212069 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(WILLPOWER INDUSTRIES LTD)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212083 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(PRO WELL LIMITED)

Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh - Xã Chà Là - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

MST: 3901212090 05-11-2015

Ngành nghề chính: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép