Các công ty về Hoạt động của các tổ chức khác

HTX Dịch Vụ Thương Mại - Nông Nghiệp Tân Châu

Số 201, Tân Đức Thắng - Thị trấn Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

MST: 3901223582 Lê Ngọc Phong 16-05-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo

104 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

MST: 0801179870 Vũ Đức Khoa 21-04-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Văn phòng Huyện ủy Bắc Tân Uyên

. - Xã Tân Thành - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương

MST: 3702450284 31-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác


Phòng giáo dục huyện Thanh Ba

Khu 9 - Thị trấn Thanh Ba - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

MST: 2600957429 Hà Trường Sơn 28-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố Hưng Yên

Đường Chu Mạnh Trinh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988738 Phạm Như Uyên 25-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành Phố Hưng Yên

568 Triệu Quang Phục - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988618 Nguyễn Thị Nữ 24-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác


Thanh Tra Thành Phố Hưng Yên

568 Triệu Quang Phục - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988600 Lâm Bá Quyết 24-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Hội Chữ thập đỏ Thành Phố Hưng Yên

568, Triệu Quang Phục - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988304 Vũ Thị Quốc Khánh 21-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội Thành Phố Hưng Yên

568, Triệu Quang Phục - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988294 Hoàng Thị Minh Nghĩa 21-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Phòng Y tế thành phố Hưng Yên

568, Triệu Quang Phục - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988287 ôn Quốc Thịnh 21-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Phòng Tài nguyên và Môi trường

568, Triệu Quang Phục - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988262 Nguyễn Minh Tân 21-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày Nam

93B, Đường Công Lý, Khu phố 1 - Thị trấn Mỏ Cày - Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre

MST: 1301006060 Trần Văn Phương 17-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Hội Nông dân thành phố Hưng Yên

đường Chu Mạnh Trinh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900988079 Vũ Văn Hạnh 17-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hưng Yên

Đường Chu Mạnh Trinh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900987981 16-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Hội cựu chiến binh Thành phố Hưng Yên

Chu Mạnh Trinh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

MST: 0900987974 16-03-2016

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác